Úřední deska | Svazek Lipenských obcí

Orgány a Stanovy Svazku

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem Svazku a je složena ze zástupců všech členských obcí Svazku (starosta, místostarosta) – viz sekce Členské obce.

Správní rada

Je výkonným orgánem Svazku a skládá se z pěti členů:
Lipno nad Vltavou,
Přední Výtoň,
Černá v Pošumaví,
Vyšší Brod,
Loučovice

Předseda správní rady

Jedná jménem Svazku.
Předsedou správní rady je Ing. Jan Kubík, starosta obce Loučovice.

Kontakty na jednotlivé obce naleznete vlevo nahoře.


Stanovy Svazku

 

 

Pozvánka na jednání valné hromady 21. 6. 2019 (zveřejněno dne 5. 6. 2019)

Závěrečný účet Svazku za rok 2018 (zveřejněno dne 5. 6. 2019)

Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2018 (zveřejněno dne 5. 6. 2018)
Zpráva o výsledcích přezkoumání​ za rok 2018 (zveřejněno dne 5. 6. 2018)

Závěrečný účet Svazku za rok 2017 (zveřejněno dne 29. 5. 2018)
Příloha k Závěrečnému účtu (zveřejněno dne 29. 5. 2018)
Zpráva o výsledcích přezkoumání​ (zveřejněno dne 29. 5. 2018)

Rozpočet Svazku Lipenských obcí 2019 (zveřejněno dne 15. 3. 2019)

Pozvánka na jednání valné hromady 12. 4. 2019 (zveřejněno dne 15. 3. 2019)