Dokumenty svazku | Svazek Lipenských obcí

Orgány a Stanovy Svazku

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem Svazku a je složena ze zástupců všech členských obcí Svazku (starosta, místostarosta) – viz sekce Členské obce.

Správní rada

Je výkonným orgánem Svazku a skládá se z pěti členů:
Lipno nad Vltavou,
Přední Výtoň,
Černá v Pošumaví,
Vyšší Brod,
Loučovice

Předseda správní rady

Jedná jménem Svazku.
Předsedou správní rady je Ing. Jan Kubík, starosta obce Loučovice.

Kontakty na jednotlivé obce naleznete vlevo nahoře.


Stanovy Svazku

 

Závěrečný účet Svazku za rok 2017
Příloha k Závěrečnému účtu
Zpráva o výsledcích přezkoumání​