Podpora činnosti Svazku Lipenských obcí I | Svazek Lipenských obcí

Podpora činnosti Svazku Lipenských obcí

S podporou Jihočeského kraje SVazek Lipenských obcí realizoval v letech 2019-2020 projektu s názvem "Podpora činnosti Svazku Lipenských obcí". Obsahem projektu bylo zajištění podpory činnosti Svazku Lipenských obcí (SLO). Činnost svazku je zajišťována především prací zástupců jednotlivých obcí, zajištění základních administrativních a organizačních funkcí SLO většinově zajišťujeme prostřednictvím nákupu služeb. V rámci tohoto projektu bylo díky dotačnímu projektu spolufinancováno financování služby účetnictví svazku ,pořízené nové  promítací techniky a zajištění propagace turistické a volnočasové nabídky a služeb občanské vybavenosti na území svazku.