„Bruslení na Lipně“ | Svazek Lipenských obcí

Projekt „Bruslení na Lipně“ přispěje k rozvoji zimní turistické sezóny na Lipensku

Svazek Lipenských obcí se úspěšně ucházel o grant Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku (2. výzva pro rok 2010). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání ze dne 22. 6. 2010 příspěvek na projekt Svazku nazvaný „Bruslení na Lipně“, a to ve výši 120 000,- Kč. Díky realizaci projektu se zlepší vybavenost pro návštěvníky vyhledávající bruslení na zamrzlé Lipenské přehradě. Zlepší se též propagace bruslení na Lipně jako jedinečné a atraktivní formy trávení volného času v zimním období. Projekt také přispěje ke zvýšení bezpečnosti pohybu všech návštěvníků na ledě.

Součástí projektu jsou:

Projekt bude ukončen v říjnu 2010 tak, aby jeho výstupy mohly sloužit návštěvníkům již v zimní sezóně 2010/2011.