Projekty | Svazek Lipenských obcí

Projekty svazku

In-line bruslení na Lipně

Realizace projektu byla podpořena z Grantového programu Jihočeského kraje „Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku“ dotací ve výši 110.000,- Kč.
Projekt byl zaměřen na rozvoj podmínek pro in-line bruslení na Lipensku, které je velmi populární formou turistiky i trávení volného času v této destinaci. Díky projektu došlo ke zlepšení propagace a posílení vybavenosti mobiliářem (bylo pořízeno 12 kusů dřevěných tabulí s mapami in-line stezek, 12 kusů laviček a 3 tis. kusů propagačních materiálů o in-line bruslení na Lipensku s mapou tras využitelných pro in-line bruslení). Byla tak rozšířena nabídka zážitkové turistické infrastruktury a propagace souvisejících informací a služeb pro cílové skupiny in-line bruslařů, ale i tradiční uživatele cyklostezek (cyklisty, popř. pěší).

Na Lipensko po celý rok

Svazek Lipenských obcí se úspěšně ucházel o grant Jihočeského kraje v rámci grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu (1. výzva pro rok 2010). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo příspěvek ve výši 90 000,- Kč. V rámci realizace projektu se podpořila stávající nabídka sportovních a kulturních akcí v regionu Lipensko a zajistila se její další propagace. Dalším výstupem pak byl soubor informačních letáků k propagaci turistické nabídky regionu Lipenska a obcí, které se zde nachází.

Bruslení na Lipně

Svazek Lipenských obcí se úspěšně ucházel o grant Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku (2. výzva pro rok 2010). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo příspěvek ve výši 120 000,- Kč. Díky realizaci projektu se zlepšila vybavenost pro návštěvníky vyhledávající bruslení na zamrzlé Lipenské přehradě, zvýšila se též propagace bruslení na Lipně jako jedinečné a atraktivní formy trávení volného času v zimním období. Dalším cílem projektu je pak zvýšení bezpečnosti pohybu všech návštěvníků na ledě.

Kalendář kulturních a sportovních akcí na Lipensku 2010

Chystáte se na Lipensko? Svazek lipenských obcí vydal v letošním roce praktický Kalendář kulturních a sportovních akcí, ve kterém si jistě vyberete z široké nabídky tu, která Vás nejvíce osloví.

Pravobřežní cyklostezka - pravý břeh

Realizací navržené pravobřežní cyklostezky dojde k zatraktivnění a dokončení systému lipenských cyklotras. Navržená cyklostezka je důsledně napojena nejen na lipenský systém, ale i na systém šumavských a rakouských cyklostezek. Vznikne tak možnost atraktivního objetí celého jezera.

Lipensko bruslařské - zimní turistická sezóna

Výsledkem navrhovaného řešení je vytvoření dvou bruslařských oblastí: Lipenského okruhu (Lipno nad Vltavou, Přední Výtoň, Loučovice) a Hornoplánská bruslařská oblast (Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec). V jednotlivých obcích budou vytvořeny nástupy do okruhů a doplněny odpovídajícím servisem a zázemím (infosystém, půjčovny, občerstvení).
Okruhy s celkovou délkou 24 km bruslařské dráhy budou světovým unikátem.

Lipensko - dovolená bez stresu

Svazek Lipenských obcí se v rámci spolupráce mezi členskými obcemi snaží již několik let aktivně přispět k rozvoji cestovního ruchu v oblasti Lipenska. Své cíle a priority v této oblasti v návaznosti na zpracovanou Strategii rozvoje Lipenska definuje v samostatném tématickém materiálu prezentovaném v podobě strategické vize "Lipensko – dovolená bez stresu (PDF, 1.63 MB)", která komplexním přístupem hodnotí potenciály a limity regionu pro rozvoj cestovního ruchu.

Otevřít více info