„Na Lipensko po celý rok“ | Svazek Lipenských obcí

Jihočeský kraj podpořil projekt „Na Lipensko po celý rok“

Svazek Lipenských obcí se úspěšně ucházel o grant Jihočeského kraje v rámci grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu (1. výzva pro rok 2010). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání ze dne 25. 5. 2010 příspěvek na projekt Svazku nazvaný „Na Lipensko po celý rok“ ve výši 90 000,- Kč. Díky realizaci projektu se podpoří stávající nabídka sportovních a kulturních akcí v regionu Lipensko a zajistí se její další propagace. Taktéž dojde k propagaci turistické nabídky regionu Lipenska a obcí, které se zde nachází.

Součástí projektu jsou:

  • vytvoření a distribuce tištěného kalendáře akcí na Lipensku pro druhou polovinu roku 2010,
  • pořízení online webové databáze kulturních a sportovních akcí, která bude umístněna na internetových stránkách Svazku www.lipensko.cz a bude průběžně aktualizována
  • pořízení jednotné tištěné prezentace destinace Lipensko a členských obcí Svazku (propagační materiál Lipenska).

Projekt bude ukončen v říjnu 2010.